Danai Media
Image default
Banen en opleidingen

Met outplacement op zoek naar nieuw werk

Ontslagen medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe baan kunnen worden begeleid door een outplacementbureau. Wanneer een medewerker, om welke reden dan ook, wordt ontslagen, wordt er steeds vaker outplacement aangeboden door het bedrijf waar deze vertrekt.

Outplacement is bezig aan een opmars in Nederland

Outplacement is sinds de introductie daarvan halverwege de jaren 80, bezig aan een opmars in Nederland. Een bedrijf dat om welke reden dan ook niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van een medewerker of manager, biedt de vertrekkende werknemer begeleiding aan naar een nieuwe functie in de vorm van een outplacementtraject. De werkgever huurt dan een outplacement-adviseur in die de begeleiding op zich neemt of geeft de werknemer een outplacementbudget waarmee deze zelf een outplacementbureau kan uitzoeken.

Maar lang niet ieder bedrijf is bereid tot het vergoeden van outplacement en lang niet iedere werknemer heeft een zodanige positie in zijn bedrijf dat hij die begeleiding met succes zou kunnen afdwingen. Ook midden- en hoger kader komt bij reorganisaties vaak met alleen de transitievergoeding op straat te staan. Hoewel deze mensen op het eerste gezicht bepaald geen kansloze groep lijken op de arbeidsmarkt, blijkt het ook voor hun in de praktijk moeilijk om zonder hulp weer snel aan de slag te komen. De meeste werknemers hebben lang bij één en dezelfde werkgever gewerkt en weinig of geen ervaring met solliciteren. Ongericht schrijven zij op de meest uiteenlopende advertenties. Maar wanneer naar verloop van tijd succes uitblijft en de gevolgen van langdurige werkloosheid merkbaar worden, ontstaat er vaak behoefte aan specialistische begeleiding. En daar spelen outplacementbureaus natuurlijk handig op in. Er zijn talrijke outplacementtrajecten mogelijk. Van kortlopende cursussen in het voeren van sollicitatiegesprekken, het schrijven van brieven en dergelijke tot zeer uitgebreide trajecten met alle toeters en bellen.

Een gespecialiseerde dienstverlener op dit gebied is Outplacementbureau Werkcontact in Rotterdam. Het bureau biedt uitéénlopende outplacementtrajecten aan, maar geeft ook veel algemene informatie over het fenomeen outplacement op haar website Outplacementverzekering.nl.

https://www.outplacementverzekering.nl