Danai Media
Image default
Banen en opleidingen

Communicatieadviseur

Communicatieadviseur

– een afgeronde onderwijs op tenminste hbo niveau op gebied van communicatie ; – aantoonbare werkervaring binnenshuis het maatschappelijk domein ; – aantoonbare werkervaring met factor c ; – aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 10 jaar.

Beschrijving

Lijf bouw mee met de administratief district westland. de administratief district westland is met ruim 100. 000 inwoners? ? n van de dertig grootste gemeenten in nederland. met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de administratief district westland een belangrijke economische motor. op een inspirerende manier biedt administratief district westland haar inwoners tijd, rust, groenkleurig en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. een vitale staathuishoudkunde en een florissant verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. slagkracht, ambitie, vernieuwing en deskundigheid, dat zijn de kernbegrippen waar het in westland om draait! Administratief district westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die doorlopend in ontwikkeling is. we zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. we lijnen op effecten en het tentoonstellen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. administratief district westland is onderverdeeld in vier clusters : dienstverlening, beleid, tijd en bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en gedeelte schrijftafel gemeentesecretaris. cluster bedrijfsvoering de collega ’s die werkzaam zijn hierbinnen dit cluster zorgen voor stevig bedrijfsvoering. het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en hulp van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering ( personeel, financi? n, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire spullen ). met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. bevelschrift als communicatieadviseur kun je creatief denken en praktisch uitvoeren. je bent in staat om collega ’s van? de gevarixeberde clusters te aanraden over de strategische, tactische en operationele inzet van communicatiemiddelen. bovendien houd je rekening met in- en externe spelers, de maatschappelijke omtrek en het politieke speelveld. je hebt een brede blik zowel hierbinnen als zonder de orga

Conditionering hbo/bachelor

Aanbod in beraadslaging

https://www.vindazo.nl/keywords/communicatieadviseur.html